Marcin Szlasa-Rokicki

senior associate

radca prawny

@pokaż email marcin.szlasa-rokicki@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • prawo pracy
  • ochrona prywatności
  • dane osobowe

Marcin Szlasa-Rokicki specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.

Marcin doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Jego doświadczenie obejmuje m.in. transakcje przejścia zakładu pracy, przeprowadzanie zwolnień grupowych, reprezentowanie pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację, o świadczenia oraz benefity pracownicze oraz z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.

Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.

Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje