Krzysztof Riedl

associate

aplikant radcowski

@pokaż email krzysztof.riedl@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • spory sądowe | arbitraż
  • obsługa firm
  • prawo lotnicze
  • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Doradza klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO. Jego doświadczenie obejmuje m.in. reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie lub udział we wdrożeniu RODO w kilkudziesięciu spółkach i przedsiębiorstwach (audyty, przygotowywanie pełnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, negocjowanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych).

doświadczenie

wykształcenie