Jakub Pietrusiak

associate

adwokat

@pokaż email jakub.pietrusiak@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • obsługa firm
  • prawo pracy
  • spory sądowe | arbitraż

Jakub Pietrusiak specjalizuje się w szczególności w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie ubezpieczeń społecznych, doradza także w zakresie sporów pracowniczych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców i pracowników, a także w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi. Był również członkiem komisji antymobbingowych. Jakub doradza klientom w zakresie prawa pracy, między innymi w opracowywaniu umów pracowniczych oraz wewnętrznych regulaminów. Posiada także doświadczenie w doradztwie przy przeprowadzaniu procesów zatrudniania pracowników, rozwiązywania umów o pracę oraz migracji pracowników. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi odwołania od rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu, dyskryminacji czy naruszenia dóbr osobistych pracownika, jak również w sprawach odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradzał również przedsiębiorstwom dokonując analizy prawno-pracowniczej raportów audytorskich czy przeprowadzając analizy dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jakub posiada także doświadczenie dotyczące spraw gospodarczych, związanych z ochroną dóbr osobistych (doradztwo na rzecz wydawnictw prasowych) oraz konsumenckich (był zaangażowany w jedno z precedensowych postępowań sądowych dotyczących tak zwanych „opłat półkowych”).

doświadczenie

wykształcenie