Hanna Talago-Sławoj

of counsel

@pokaż email hanna.talago@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • zamówienia publiczne

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

W 1993 r. ukończyła kurs „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowany przez Graduate School (Departament Rolnictwa USA) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Hanna od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Jest jednym z pierwszych polskich trenerów w tej dziedzinie.

Hanna jest audytorem zamówień sektorowych, autorką wielu publikacji, w tym artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradcą komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom, jest współorganizatorem i wykładowcą pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnomocnik procesowy w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Hanna obecnie pisze prace doktorską na temat dyrektywy obronnej. Jest także filologiem, absolwentką Wydziału Neofilologii na kierunku Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

wykształcenie