Aleksandra Orzeł-Jakubowska

associate

@pokaż email aleksandra.orzel@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

  • spory sądowe | arbitraż
  • budownictwo | infrastruktura

Aleksandra Orzeł-Jakubowska specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami administracji. Jej doświadczenie obejmuje m.in. dokonywanie kompleksowej oceny roszczeń w fazie przedprocesowej, przygotowywanie pism w sprawach sądowych i arbitrażowych, jak również pracę w roli sekretarza trybunałów arbitrażowych. Jest doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW oraz mediatorem wpisanym na listę mediatorów prowadzonych przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Prowadzi zajęcia z postępowania cywilnego dla studentów WPiA UW. Jest redaktorem portalu arbitraz.laszczuk.pl.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje